Strona główna > Od nas > Quo Vadis służbo zdrowia?

Quo Vadis służbo zdrowia?

W dniach 24-25 października 2012 r. w Warszawie (hotel Sheraton) odbędzie się VIII Forum Rynku Zdrowia. Tych, którzy nie zdążyli się zarejestrować lub nie mogą być obecni na konferencji, zapraszamy do śledzenia relacji na żywo i innych materiałów z Forum w portalu www.rynekzdrowia.pl.

Transmisja już 24 października 2012 od godziny 9.00 w portalu www.rynekzdrowia.pl.

Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Rynek Zdrowia oraz portalu rynekzdrowia.pl zaprasza do udziału w VIII Forum Rynku Zdrowia.

Forum odbędzie się 24-25 października 2012 r. w Warszawie (hotel Sheraton).

Forum Rynku Zdrowia stało się jedną z ważniejszych i najbardziej reprezentatywnych debat o stanie i planowanych zmianach w polskim systemie opieki zdrowotnej. Co roku mamy przyjemność gościć ponad 1000 osób, wśród nich wybitne postacie polskiej medycyny, polityków decydujących o kształcie naszego lecznictwa, czołowych menedżerów placówek medycznych oraz liderów przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

Tradycyjnie już zwieńczeniem Forum będzie Gala, podczas której poznamy laureatów wyróżnień Rynku Zdrowia – „Portrety Polskiej Medycyny 2012”.

Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia.

24 października 2012 r.

Sesja plenarna:
„Strategia i priorytety 2020”. Debata o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce

• Główne wyzwania oraz postulowane kierunki zmian w opiece zdrowotnej
• Obecne i prognozowane wskaźniki dotyczące stanu zdrowia polskiego społeczeństwa na tle innych krajów Europy i świata
• Dokąd zmierzamy? W poszukiwaniu modelu i zasad finansowania świadczeń oraz optymalnej struktury i profilu placówek medycznych
• Unijna perspektywa finansowa 2014-2020 w ochronie zdrowia – czy wykorzystamy tę szansę?
• Omówienie wybranych projektów ustaw regulujących system ochrony zdrowia w Polsce
• Najważniejsze założenia polskiej polityki zdrowotnej na najbliższe lata w kontekście wskaźników demograficznych i wydłużenia wieku emerytalnego

Sesje tematyczne:
Organizacja lecznictwa stacjonarnego – stan obecny i przyszłość polskich szpitali

• Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – podsumowanie dotychczas przeprowadzonych zmian i perspektywy procesu zmian formy prawnej podmiotów leczniczych
• Znaczenie samorządów i innych organów założycielskich w kształtowaniu modelu lecznictwa stacjonarnego w Polsce
• Szpitale kliniczne – dziś i jutro
• Rola i miejsce prywatnego sektora w polskiej ochronie zdrowia – opinie menedżerów, środowiska medycznego oraz inwestorów

Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

• Sytuacja finansowa szpitali w kontekście ostatniego kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia
• Obecna i przewidywana rola publicznego płatnika w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
• Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – omówienie i ocena założeń projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym; do jakiego modelu ubezpieczeń zmierzamy?
• Transgraniczna opieka medyczna – zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za granicą oraz zwrotu kosztów leczenia
• Turystyka medyczna – w jakim stopniu promocja polskiej medycyny może wpłynąć na finanse naszych jednostek ochrony zdrowia

Ubezpieczenia szpitali

• Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – skutki finansowe i zakres odpowiedzialności szpitali za tzw. zdarzenia medyczne
• Dodatkowe ubezpieczenia z tytułu roszczeń pacjentów zgłaszanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta do wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń medycznych – za i przeciw
• Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – czy to realna szansa na obniżenie kosztów ubezpieczenia szpitali?
• Wnioski z dotychczasowych prac wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
• Ubezpieczenia OC a ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych

Technologie informacyjne w ochronie zdrowia
• Realizacja kluczowych projektów wdrażanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – szanse i zagrożenia
• Skutki zakwestionowania przez Urząd Zamówień Publicznych wyników przetargu dotyczącego projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych)
• Technologie informacyjne w medycynie – realia, możliwości i bariery; wystąpienia ekspertów i czołowych dostawców technologii ICT
• Przegląd wybranych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówek medycznych:
• Trendy w rozwoju narzędzi usprawniających zarządzanie szpitalem, przychodnią, gabinetem lekarskim
• Cloud computing w jednostkach ochrony zdrowia – możliwości i ograniczenia
• Przejścia placówek ochrony zdrowia z analogowej na elektroniczną dokumentację medyczną – na jakim etapie jesteśmy? Wystąpienia menedżerów placówek medycznych

Choroby onkologiczne – cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
• Epidemiologia – zapadalność i umieralność na nowotwory; prognozy zachorowalności i wyleczeń: dane polskiego i zagranicznych rejestrów
• Jakość w lecznictwie onkologicznym – w jaki sposób ją zmierzyć; wyniki ośrodka a finansowanie procedur
• Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – spojrzenie w przeszłość i perspektywy; rekomendacje dla decydentów
• Organizacja leczenia onkologicznego; ośrodki referencyjne oraz jednostki wyspecjalizowane – był pomysł, czy będzie realizacja?
• Programy lekowe w onkologii; dostępność do leczenia – pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej

Kardiologia – wyzwania, trendy w terapii i organizacja leczenia

• Fenomen polskiej kardiologii interwencyjnej – przyczyny i efekty sukcesu. Co możemy robić lepiej?
• Postępowanie w chorobie wieńcowej – farmakoterapia a leczenie interwencyjne
• Choroba wieńcowa – czy mamy model skutecznego ograniczania czynników ryzyka?
• Współpraca kardiologów i kardiochirurgów – operacje hybrydowe; wykorzystujemy ten potencjał?
• Wyceny i katalog procedur kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
• Pracownie hemodynamiki w Polsce – liczba optymalna a rozmieszczenie
• Technologia i medycyna – nowości w kardiologii interwencyjnej

Gala Rynku Zdrowia – uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny.


25 października 2012 r.

Sesje tematyczne:

Zarządzanie podmiotami leczniczymi – wybrane zagadnienia
• Systemy zarządzania kosztami w placówkach medycznych – omówienie przykładów wdrożeń
• Regulacje podatkowe w jednostkach ochrony zdrowia o różnych formach własności
• Sytuacja kadrowa i kształtowanie poziomu zatrudnienia w polskich szpitalach
• Funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w strukturze lecznictwa szpitalnego
• Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, m.in. w kontekście projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia

Leki w Polsce 2012. Polityka lekowa
• Ustawa refundacyjna – za i przeciw, czyli skutki oczekiwane nowych regulacji i „działania niepożądane”
• Dyskusja o programach terapeutycznych i lekowych – znacznie więcej niż zmiana terminologii
• Wokół wskazań rejestracyjnych i klinicznych

Przyszłość szczepień w Polsce – aspekty medyczne, prawne i organizacyjne
• Sytuacja epidemiologiczna w Europie i w Polsce
• Kalendarz szczepień w Polsce
• Programy szczepień ochronnych i ich finansowanie w krajach UE
• Alternatywne źródła finansowania szczepień w Polsce
• Aspekty prawne szczepień dla rodziców i lekarzy
• Kryteria jakościowe oceny szczepień finansowanych ze środków publicznych
• Ustawa refundacyjna a finansowanie szczepień ochronnych

Inwestycje w ochronie zdrowia

• Stan infrastruktury lecznictwa szpitalnego w Polsce – próba oszacowania potrzeb inwestycyjnych
• Meandry procesu inwestycyjnego – studium przypadku
• Przykłady pozyskiwania środków na realizację inwestycji
• Polityka zakupów aparatury i wyposażenia
• Zamówienia publiczne i procedury przetargowe w placówkach ochrony zdrowia
• Inwestycje kapitałowe na polskim rynku medycznym
• Plany inwestorów finansowych i branżowych wobec sektora medycznego

Farmakoterapia w wybranych dziedzinach medycyny
• Terapie celowane w onkologii – za i przeciw
• Leki biologiczne w wybranych chorobach – za i przeciw
• Przykłady badań klinicznych nad wybranymi cząsteczkami, mogącymi stanowić istotny postęp w terapii

Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
• Epidemiologia cukrzycy oraz choroby współistniejące i powikłania wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie
• Czy możemy leczyć cukrzycę efektywniej?
• Znaczenie innowacyjnych terapii w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 2
• Organizacja leczenia cukrzycy w Polsce
• Rola szerokiej edukacji dotyczącej cukrzycy
• Aspekty ekonomiczne leczenia cukrzycy

Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia – od koncepcji do przecięcia wstęgi
• Efektywne konsultowanie inwestycji na etapie jej projektowania – dyskusja z udziałem architektów, menedżerów placówek medycznych i lekarzy
• Co tkwi w szczegółach – opinie przedstawicieli firm wykonawczych
• Budownictwo medyczne – czy istnieje już taki dział w polskiej branży budowlanej?
• Trendy dotyczące technologii budowlanych w sektorze medycznym
• Blok operacyjny – specyfika projektowania, budowania i modernizacji

Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł farmaceutyczny na mapie gospodarczej Polski i Europy
• Inwestycje w zakresie R&D
• Drogi do innowacyjności – rola państwa w stymulowaniu działalności badawczej; współpraca ośrodków naukowych z przemysłem
• Strategie rozwoju głównych graczy na polskim i europejskim rynku farmaceutycznym

Reumatologia: „złote” lata specjalności – jak zorganizować leczenie, by osiągnąć populacyjny sukces?
• Epidemiologia chorób reumatycznych i jej wpływ na koszty społeczne – skala zjawiska
• Organizacja leczenia w reumatologii
• Leczenie biologiczne w reumatologii.


Udział w Forum jest bezpłatny. 

Organizator: Grupa PTWP SA – wydawca miesięcznika Rynek Zdrowia i portalu www.rynekzdrowia.pl
Tel. 32/ 209 13 03

Fot.: PTWP

Kategorie:Od nas Tagi:
 1. King Kong
  29/10/2012 o 12:10

  ja widzę kierunek : Czarna Dziura, ot wszystko

 2. katia
  23/10/2012 o 20:14

  Quo vadis? a no do nikąd z tym rządem

 3. dr
  23/10/2012 o 20:13

  a to ciekawostka

 4. pogotowiarz
  23/10/2012 o 20:12

  Quo Vadis???? Na dno, nie ma innej alternatywy dla tego rządu. Idzie na dno, a w sprawie służby zdrowia szczególnie. Dziękujemy temu rządowi za wytyczne w sprawie np. RTM, nie ma co. Bronią się jak mogą, ale im nie wychodzi jakoś

 5. Quba
  23/10/2012 o 20:01

 1. No trackbacks yet.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: